Odpowiedzi

2009-09-30T18:36:19+02:00
Religia – jest to system wierzeń i praktyk, który określa relację jednostki do różnie pojmowanej sfery świętości, duchowości i sfery boskiej. Religia manifestuje się w wymiarze wiary, w sprawowaniu czynności religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (przynależność do wspólnoty religijnej, np.Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka).

Wyznanie - jest to określenie grupy religijnej wewnątrz większego prądu religijnego, np. wewnątrz grupy religijnej jaką jest chrześcijaństwo, wyznaniami są Kościół Katolicki, Kościół zielonoświątkowy i inne odłamy.

Obrządek jest to ustalony i przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej spisany. Obrządek stanowi odzwierciedlenie nauki i tradycji danego kościoła, ich zewnętrzną formę. Częstym przypadkiem jest używanie tego samego obrządku przez różne wyznania ( z różnicami, które wynikają z nauk danych kościołów)
Kościół katolicki dopuszcza wielość obrządków, o ile nie sprzeciwiają się nauce katolickiej.
2 4 2