Odpowiedzi

2010-01-21T00:05:08+01:00
Powstała bryla to walec o wysokosci 8cm
5-ramie trapezu
r-promien
x=(8-2):2=6:2=3
r²=5²-3²
r²=25-9
r²=16
r=4
V=π*r²*h
V=π*4²*8
V=π*16*8
V=128π
Pc=Pb+2*Pp
Pb=2*π*r*h
Pb=2*π*4*8
Pb=64π
Pp=π*r²
Pp=π*4²
Pp=16π*
Pc=64π+2*16π
Pc=64π+32π
Pc=96π