Odpowiedzi

2010-01-21T00:05:05+01:00
A = 4 cm, b = 10 cm, c = 5 cm.
[10 - 4]/2 = 6/2 = 3
r² = 5² - 3² = 25 - 9 = 16
r = √16 = 4
Obliczamy kolejno
objętość walca o wysokości 10 i promieniu 4, a następnie
objetość stożka o wysokości 3 i promieniu 4
Takich stożków jest 2.
V1 = π r²h = π 4²*10 = 160 π
V2 =( 1/3)π r² h1 = (1/3) π *4²*3 = 16 π
V - objętość otrzymanej bryły obrotowej
V = V1 - 2V2 = 160 π - 2*16 π = 160π - 32π = 128π
P = 2π r*h + 2*π r l =2π *4 *10 + 2π*4*5 = 80π + 40π = 120 π

Odp. Objętość powstałej figury obrotowej jest równa 128π,
a jej pole powierzchni jest równe 120 π.
2 3 2