A) Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 24 i 18. Oblicz długość przeciwprostokątnej.
b) W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 34 cm, a jedna z przyprostokątnych ma 16 cm.Oblicz długość drugiej przyprostokątnej.
c) Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma 10 cm, a jedna z przyprostokątnych 2√10 cm. Oblicz pole tego trójkąta.


Z góry dziękuję

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!

a]a=24
b=18
c=?
c²=a²+b²
c²=24²+18²
c²=576+324
c²=900
c=30
b]
a=16cm
b=?
c=34cm
b²=c²-a²
b²=34²-16²
b²=1156-256
b²=900
b=30cm
c]
a=2√10cm
b=?
c=10cm
b²=c²-a²
b²=10²-(2√10)²
b²=100-40
b²=60
b=√60
b=2√15

p=½ab=½×2√15×2√10=2√150=10√6

135 4 135