1) W łodzi o masie 200kg stoi rybak o masie 80kg i za pomocą liny ciągnie drugą łódź o masie 70kg. Ile wynosi przyspieszenie łodzi pierwszej, jeżeli druga względem brzegu porusza się z przyspieszeniem 2m/s2?

2) Jaką siłą należy działać na ciało o masie 15kg, aby w pierwszych 10s przebyło drogę 200m?

2

Odpowiedzi

2010-01-21T00:09:58+01:00
1. a₁ - przyspieszenie pierwszej łódki
a₂ = 2m/s²- przyspieszenie drugiej łódki
m₁ = 200kg - masa pierwszej łódki
m₂ = 80kg - masa rybaka
m₃ = 70kg - masa drugiej łódki
F₂ - siła z jaką człowiek działa na drugą łódkę
F₁ - siła z jaką druga łódka działa na pierwszą łódkę

w tym przypadku jest zachowana II zasady dynamiki:

F₁ = F₂ czyli

a₁(m₁ + m₂) = a₂m₃

a₁ = a₂m₃/(m₁ + m₂) = 2[m/s²]*70[kg]/(200[kg] + 80[kg] = 140[kg*m/s²] / 280[kg] = 0,5[m/s²]

ODP: Przyspieszenie pierwszej łódki wynosi 0,5 m/s²

  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T00:10:33+01:00
F₁ = F₂ czyli
a₁(m₁ + m₂) = a₂m₃

a₁ = a₂m₃/(m₁ + m₂) = 2[m/s²]*70[kg]/(200[kg] + 80[kg] = 140[kg*m/s²] / 280[kg] = 0,5[m/s²]
lub
F1 = F2
a1 (m1 + m2) = a2 * m3
a1 * 280 = 2 * 70
280a1 = 140
a1 = 0,5[m/s²]

Odp: Przyspieszenie pierwszej łódki wynosi 0,5 m/s²