Analiza elementarna wykazała,ze pewna amina zawiera 65,75 % węgla, 15,07 % wodoru i 19,18 % azotu.Na zobojętnienie 10 g aminy zużyto 62,5 g 8-procentowego roztworu HCl.Wyznacz wzór rzeczywisty aminy i określ,ile I-rzędowych izomerów tworzy ten związek.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T00:36:58+01:00
Witaj
mC:mH:mN= 65,75%:15,07%:19,18% po podzieleniu prawej strony przez 1,37
otrzymamy 48 : 11 : 14 co oznacza wzór emp. C4H11N np.
C4H9NH2, Wsp. 1,37 został wzięty z podzielenia 19,18%azotu przez 14.
R - NH2 + HCl = R - NH3+ Cl-
1 mol 1 mol
62,5g 8% HCl zawiera 0,08*62,5g HCl=5g HCl=5g/36,5gHCl/mol=0,137 mola HCl
która zgodnie z reakcją musi przereagować z o,137 mola aminy, a to było 10g.
0,137 mola aminy-------------- 10g
1 mol----------------------- x
------------------------------------------
x=10g/0,137mola=73g/mol czyli wzór rzeczyw.= wz. empir.
izomery: butano-1-amina i butano-2-amina
pozdrawiam
czarnadziura
6 3 6