Punkt A = (1, 3) należy do wykresu funkcji y=-3x+b
a)Znajdź wzór tej funkcji
b)Sporządź wykres tej funkcji
c)Wykres danej funkcji przesunięto pionowo w dół o cztery jednostki. Napisz wzór tej funkcji, której wykresem jest otrzymana prosta.

1

Odpowiedzi

2010-01-21T08:33:35+01:00
Punkt A = (1, 3) należy do wykresu funkcji y=-3x+b
a)Znajdź wzór tej funkcji
b)Sporządź wykres tej funkcji
c)Wykres danej funkcji przesunięto pionowo w dół o cztery jednostki. Napisz wzór tej funkcji, której wykresem jest otrzymana prosta.

a)Skoro A=(1,3) na leży do wykresu, to mamy dane x i y
czyli:
y=-3x+b
x=1, y=3
3=-3*1+b
3=-3+b
b=6

wzór funkcji:
y=-3x+6

b) nanosimy w układzie współrzędnych punkt A=(1,3)
oraz:
y=3*0+6=6
B=(0,6)

i rysujemy prostą przechodzącą przez te punkty
mamy wykres

c)skoro przesunięto o cztery jednostki w dół:
y=(-3x+6)-4
y=-3x+6-4
y=-3x+2 - jest to wzór szukanej funkcji