Napisz równania reakcji hydrolizy (jeśli zachodzi) określ rodzaj hydrolizy i odczyn roztworu: Na2HPO4, KCN, ZnSO4, KCl, CH3COONH4.


Oblicz wartosc stalej dysocjacji kw. mrowkowego, stopien dysocjacji kw. w 0,2-molowym roztworze wynosi 2,95%.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T01:29:23+01:00
Witaj
Na2HPO4=2 Na+ HPO4-- HPO4-- + H2O = H2PO4- + OH- zas.
KCN = K+ + CN- CN- + H2O = HCN + OH- zas.
ZnSO4 = Zn++ + SO4-- Zn++ + H2O = ZnOH+ + H+ kw.
KCl = K+ + Cl- nie hydrolizuje oboj.
CH3COONH4 = CH3COO- + NH4+
CH3COO- + H2o =CH3COOH + OH- łącznie pra-
NH4+ + H2O = NH3 + H+ obojętny
1.anionowa
2.anionowa
3.kationowa
4.żadna
5.kationowo-anionowa
K = c*a^2 = 0,2*0,0295^2 =1,74*10^-4
pozdrowienia czarnadziura
4 3 4