W mieście A mieszka 10000 osób w wieku 12-14 lat, z czego dziewczęta stanowią 55%.Oblicz potencjalny obrót słodyczami w tym segmencie rynku w okresie miesięcznym, wiedząc że miesięczne wydatki na slodycze w tej grupie wiekowej kształtują się następująco 74% chłopców wydaje 18 zł 80% dziewcząt 21 zł.

2

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-21T01:07:30+01:00
10000 - ilość osób w wieku 12-14 lat
55% - ilość dziewcząt w wieku 12-14 lat
100% - 55% = 45% - ilość chłopców w wieku 12-14 lat
Potencjalny m-czny obrót słodyczami = 74% * 45% * 10000 * 18 + 80% * 55% * 10000 * 21 = 0,74 * 0,45 * 180000 + 0,8 * 0,55 * 210000 =
59940 + 92400 = 152340 zł

Odp. Potencjalny obrót słodyczami w grupie wiekowej 12 - 14 lat w okresie miesięcznym wynosi 152340zł.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T01:07:54+01:00
Mając te dane obliczamy ilość dziewczyn oraz chłopców.
liczba dziewczyn
10000 - 100%
x - 55%

x = 10000* 55 / 100 = 5500

Liczba chłopców
10000 - 5500 = 4500

Obliczamy wydatki chłopców na słodycze

a) liczba chłopców kupujących słodycze

4500-100%
x - 74%

x = 4500 * 74 / 100 = 3330

b) Pieniądze wydane przez chłopców na słodycze

3330 * 18zł = 59940zł

Obliczamy wydatki dziewczyn na słodycze

a) liczba dziewczyn kupujących słodycze

5500-100%
x -80%

b) Pieniądze wydane przez dziwczyny na słodycze

x = 5500 * 80 / 100 = 4400


4400 * 21zł = 92400zł

Dodajemy wydatki dziewczyn i chłopców

59940zł + 92400zł = 152340zł

Odp. Potencjalny obrót słodyczami w tym segmencie rynku wynosi 152340zł