Odpowiedzi

2009-04-06T19:19:03+02:00
Obw=160dm
a=b-10dm
Obw=2a+2b
160dm=2b+2(b-10dm)
160dm=4b-20dm
140dm=4b
b=35dm
a=35dm+10dm=45dm