1.Fale akustyczne to fale o częstotliwości zawartych w granicach od 20Hz do 20kHz. Oblicz długości fal w powietrzu odpowiadające wym granicznym częstotliwościom. Szybkość dźwięku w powietrzu wynosi 340m/s

2.Samolot z szybkością leciał 1600km/h . Dlaczego Piotrek najpierw go zobaczył, a później usłyszał?

3. Oblicz, w jakiej odległości od skalnej ściany stał Jarek, jeżeli po klaśnięciu w ręce usłyszał echo po 3s. Szybkość dźwięku w powietrzu v=340m/s

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T09:38:36+01:00
1:
dane:
f₁=20Hz
f₂=20 000Hz
V=340m/s

szukane:
λ₁ =?
λ₂ =?

λ=V*T T=1/f
λ=V*1/f
λ=V/f

λ₁ = V/f₁
λ₁ = 340m/s / 20Hz
λ₁ = 17 m

λ₂ = V/f₂
λ₂ = 340m/s / 20 000Hz
λ₂ = 0,017 m

Odp.: Długości fal w powietrzu odpowiadające wym granicznym częstotliwościom to 17m dla 20Hz i 0,017m dla 20kHz .

2:
V₁ (samolot)
V₂ (prędkość dzwięku w powietrzu )

dane:
V₁ =1600k/h
V₂ =340m/s

szukane:
V₁=?m/s

V₁=1600k/h =1 600 000m/3600s= 444,(4)m/s

wniosek: V₁ > V₂

Odp. Samolot przekroczył prędkość dźwięku , dlatego Piotrek go najpierw zobaczył a później usłyszał .

3:
dane:
V =340m/s
t= 3s

szukane:
s=? m

V=s/t |*t
s=V*t

s=340m/s*3s
s=1020m |:2
s=510m

dzielimy przez 2 bo dźwięk musiał przebyć drogę do ściany i z powrotem do Jarka .


Odp. Jarek stał w odległości 510 m od skalnej ściany .

9 4 9