Na wózek o masie 6kg jadący z prędkością 6m/s rzucono bagaż o masie 3kg z prędkością skierowaną przeciwnie do ruchu wózka. Wózek z bagażem zawrócił i odjechał z prędkością dwukrotnie mniejszą. Oblicz prędkość rzuconego bagażu. Jak poruszałby się wózek gdyby bagaż rzucono z prędkością skierowaną zgodnie z ruchem wózka?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T09:39:47+01:00
Na wózek o masie 6kg jadący z prędkością 6m/s rzucono bagaż o masie 3kg z prędkością skierowaną przeciwnie do ruchu wózka. Wózek z bagażem zawrócił i odjechał z prędkością dwukrotnie mniejszą. Oblicz prędkość rzuconego bagażu. Jak poruszałby się wózek gdyby bagaż rzucono z prędkością skierowaną zgodnie z ruchem wózka?

Skorzystamy oczywiście z zasady zachowania pędu.
Dane:
m₁ - masa wózka
V₁ - prędkość wózka bez bagażu
m₂ - masa bagażu
V₂ - prędkość samego bagażu
V₃ - prędkość wózka z bagażem

m₁ = 6 kg
V₁ = 6 m/s
m₂ = 3 kg
V₃ = - 3 m/s
V₂ = ?

m₁*V₁ + m₂*V₂ = (m₁+m₂)V₃
m₂*V₂ = (m₁+m₂)V₃ - m₁*V₁ / : m₂
V₂ = [(m₁+m₂)V₃ - m₁*V₁]/m₂

Po podstawieniu:

V₂ = -21 m/s

Znak minus oznacza, że prędkość jest skierowana przeciwnie do prędkości wózka. Gdyby prędkości były skierowane zgodnie, to mielibyśmy:
m₁ = 6 kg
V₁ = 6 m/s
m₂ = 3 kg
V₂ = 21 m/s
V₃ = ?

m₁*V₁ + m₂*V₂ = (m₁+m₂)V₃ /: (m₁+m₂)
V₃ = (m₁*V₁ + m₂*V₂) / (m₁+m₂)

Po podstawieniu:

V₃ = 11 m/s

Oznacza to, że wózek poruszałby się w tym samy kierunku z prędkością 11 m/s.