Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T09:00:56+01:00

Poprzez termin prawo rzymskie rozumiemy zazwyczaj prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od czasów prawa zwyczajowego (po raz pierwszy spisanego w ustawie XII tablic), aż do kodyfikacji Justyniana I Wielkiego (VI wiek n.e.).
Termin ma też wiele innych znaczeń, często używany w znaczeniu przenośnym lub poetyckim (np. Mieczysław Jastrun w utworze "Z pamiętnika byłego więźnia obozów koncentracyjnych" użył terminu prawo rzymskie dla zobrazowania prawa dobrego i sprawiedliwego, kontrastującego z rzeczywistością obozów koncentracyjnych).
................................................
Literatura to wszystkie "sensowne twory słowne" , zatem dzieła artystyczne, literatura piękna, oraz teksty użytkowe, literatura stosowana - zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym. Dzieli się ją na trzy rodzaje literackie: epikę, lirykę i dramat.