Proszę o dokłane obliczenia zadania:Ślimak porusza się z prędkością 0,005m/s, zając w czasie ucieczki - 18m/s, a człowiek w czasie marszu 1,5 m/s.a)Wyraź te prędkość w km/h.b)Jaką trasę pokona zając w czasie 12 minutowej ucieczki?c)Czy w ciągu 30 minut uciekający zając pokona trasę o 10km większą od maszerującego człowieka?Zgóry dziękuję za pomoc;

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T10:22:56+01:00
Proszę o dokłane obliczenia zadania:Ślimak porusza się z prędkością 0,005m/s, zając w czasie ucieczki - 18m/s, a człowiek w czasie marszu 1,5 m/s.
a)Wyraź te prędkość w km/h
b)Jaką trasę pokona zając w czasie 12 minutowej ucieczki?
c)Czy w ciągu 30 minut uciekający zając pokona trasę o 10km większą od maszerującego człowieka?

a)
Żeby przeliczyć jednostki z m/s na km/h należy wartość prędkości podzielić przez 1000 i pomnożyć przez 3600, czyli w konsekwencji pomnożyć przez 3,6.

0.005 m/s = 0,018 km/h
18 m/s = 64,8 km/h
1,5 m/s = 5,4 km/h

b)
s = V * t

gdzie:
s - droga
V - prędkość
t - czas

s = ?
V = 18 m/s
t= 12 min = 720 s

s = 18 m/s * 720 s = 12 960 m

c)
s = V * t

s₁ - droga zająca
V₁ - prędkość zająca
s₂ - droga człowieka
V₂ - prędkość człowieka
t - czas
t = 30 min = 1800 s

s₁ = V₁ * t = 18 m/s * 1800 s = 32 400 m = 32,4 km
s₂ = V₂ * t = 1,5 m/s * 1800 s = 2 700 m = 2,7 km

Zając pokona trasę nie o 10 km, lecz o 29,7 km dłuższą.