Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-21T10:41:47+01:00
Y= √x²/x-1

Funkcja pierwiastkowa: nie istnieją pierwiastki kwadratowe (oraz parzystego stopnia) z liczb ujemnych, zatem to co stoi pod pierwiastkiem kwadratowym (lub parzystego stopnia) musi być większe bądź równe 0.
Funkcja wymierna: mianownik musi być różny od 0 (ponieważ nie
możemy dzielić przez zero). Dziedzinę wyznacza się wykluczając liczby dające zero w mianowniku.
y = √x²/x-1 = √x²/√x-1 = x / √x-1
Ponieważ liczba podpierwiastkowa musi być liczbą nieujemną (większa bądź równa 0), ponadto mianownik nie może być równy zeru, więc liczba podpierwiastkowa musi być większa od zera, czyli
x - 1 > 0 czyli
x > 1
x ∈ (1; +∞)
Df = (1; +∞)