Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T10:41:55+01:00
Kąty większe od kąta półpełnego nazywamy KĄTAMI WKLĘSŁYMI
kąty mniejsze od kata półpełnego to KĄTY WYPUKŁE
kąt pełny jest kątem wypukłym
5 4 5
2010-01-21T10:43:23+01:00
Kąt wklęsły kąt, który nie jest figurą wypukłą; miara takiego kąta jest większa niż
180 stopni lecz mniejsza niż 360 stopni .
kąt wypukły kąt, który jest figurą wypukłą; miara takiego kąta jest mniejsza lub równa 180 stopni albo równa 360 stopni .
obydwa kąty tworzą kąt pełny .
4 2 4
2010-01-21T10:43:29+01:00
Kąt WKLĘSŁY - jest większy od kąta półprostego ale mniejszy od pełnego.Ma więcej niż 180stopni, a mniej niż 360 stonpni.

Kąt WYPUKŁY jest mniejszy lub równy 180 stopni
3 2 3