Odpowiedzi

2010-01-21T12:55:19+01:00
Zadanie 1.
a)(1-3x)/2≤(x+2)/5 chyba o taka nie rowność ci chodziło...
5(1-3x)≤2(x+2)
5-15x≤2x+4
17x≥1
x≥1/17
x∈<1/17, +∞)

b)( x+2 )^2 < ( x-7)(x+7)
(x-7)(x+7)-(x+2)²>0
(x-7)(x+7)(-x-2)²>0
Następnie rysujemy oś x i zaznaczamy miejsca zerowe, które odczytujemy z ostatniej nierówności tj. 7, -7, -2. Pierwiastek -2 zaznaczamy jakos innaczej ponieważ nasz wykres "odbije się" od tego miejsca. Rysujemy od prawej strony od dołu bo x nam wychodzi ujemny jak wymnozymy. Następnie patrzymy które części wykresu spełniają nierówność i zapisujemy, że:
x∈(-7,-2)u(-2,7)