Odpowiedzi

2010-01-21T11:49:12+01:00
Więc masz walec. który w podstawie ma koło. średnicą jest równa długości dwór promieni, czyli
r- promień
m-metr

2r=3,45*10⁻⁵ m
r=1.725*10⁻⁵ m

Teraz długość światłowodu będzie równe wysokości naszego walca
h-wyokość
h= 2km= 2000 m

wzór na pole koła, a nasza podstawa to koło:
P=πr²= π(1.725*10⁻⁵)²
P≈ π*3*10⁻¹⁰ π=3,14
(≈ ten znak oznacza, że wynik jest zaokrąglony)
P≈ 3,14*3*10⁻¹⁰
P≈ 9,42 * 10⁻¹⁰ m²

Objętość walca jest równa polu podstawy pomnożonej przez wysokość:
V=P*h
V=9,42 * 10⁻¹⁰ * 2000
V=18840* 10⁻¹⁰ m³
Odp. Objętość walca jest równa 18840* 10⁻¹⁰ m³
1 5 1