Odpowiedzi

2010-01-21T11:46:13+01:00
½ ײ + 2x ≥ 0
delta = 2*2-4*2*0
delta = 4
pierwiastek z delty = 2
x1=(-2-2)/1
x1=-4
x2=(-2+2)/1
x2=0

2010-01-21T11:54:35+01:00
=
½x²+2x+2-2≥0
½x²+2x≥0

Δ=b²-4ac=4-2=2
√Δ=√2

x₁=(-b-√Δ):2a=(-2-√2):1=-2-√2
x₂=(-b+√Δ):2a=(-2+√2):1=-2+√2

rozwiązaniem nierówności są liczby:
x₁≥-2-√2
x₂≥-2+√2

spr.½x²+2x≥0
½(-2+√2)+2(-2+√2)≥0
½(6+4√2)-4+2≥0
-1+4√2≥0
nier.ówność spełnia x≥-2+√2