Aby obliczyć , ile przekątnych posiada wielokąt należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę 3 od niej mniejszą i otrzymamy wynik podzielić przez 2 .
a)zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego , ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.

b) oblicz , ile przekątnych ma trzydziestokąt.


Prosze o solidne wykonanie bardzo potrzebne na jutro.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T12:37:54+01:00
A]
x= ilość przekatnych
n=ilość boków

x=n(n-3):2

b]
n=30
x=30(30-3):2=30×27:2
x=405
odp. ma 405 przekatnych
2010-01-21T12:38:06+01:00
Liczba boków - n

a) n(n-3) /2

b) 30(30-3) /2 = (900-90)/2 = 810/2 = 405
1 5 1
2010-01-21T12:42:05+01:00
A) Liczba przekątnych n-kąta:
Ln=(n(n-3))/2

b)Ln=(30(30-3))/2=30*27/2=405