1.Oblicz jaką obiętość zajmują:
a)1/2 mola H2S
b)1/5 mola CO2
c)4mole NH3
d)100moli O2

2.Ile gramów moli i dm3 chloru(warunki normalne) przereaguja z 23g sodu,jezeli powstanie chlorek sodu?

3.Wskaż,które z podanych równań przedstawiają reakcje redoks.W wytypowanych reakcjach wsakż utleniacz i reduktor.
a) CaO+H2O->Ca(OH)2
b)N2+3H2->2NH3
c)Mg+CuSO4->MgSO4+Cu
d)CaCO3->CaO+CO2
e)Cu+H2SO4->CuO+So2+H2O

1

Odpowiedzi

2010-01-21T13:49:24+01:00
1.
jeden mol wszysktich gazów w warunkach normalnych zajmuje 22,4dm3 a wiecf
a) 11,2dm3
b)4,48dm3
c)89,6dm3
c)2240dm3

2.
2Na+Cl2--->2NaCl

46g-------22,4dm3
23g-------x
x=11,2dm3=0,5mola

3.
a) CaO+H2O->Ca(OH)2 to nie jest redoks
b)N2+3H2->2NH3 utleniacz azot reduktor wodór
c)Mg+CuSO4->MgSO4+Cu utleniacz miedź reduktor magnez
d)CaCO3->CaO+CO2 to nie redosk
e)Cu+H2SO4->CuO+So2+H2O utleniacz siarka reduktor miedź