Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T12:52:38+01:00
Prezes Rady Ministrów
DONALD TUSK (PO)
Wiceprezes Rady Ministrów:
WALDEMAR PAWLAK (PSL)
Ministrowie:
wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki - WALDEMAR PAWLAK (PSL)
minister edukacji narodowej - KATARZYNA HALL (PO)
minister finansów - JACEK VINCENT ROSTOWSKI (PO)
minister infrastruktury - CEZARY GRABARCZYK (PO)
minister kultury i dziedzictwa narodowego - BOGDAN ZDROJEWSKI (PO)
minister nauki i szkolnictwa wyższego - BARBARA KUDRYCKA (PO)
minister obrony narodowej - BOGDAN KLICH (PO)
minister pracy i polityki społecznej - JOLANTA FEDAK (PSL)
minister rolnictwa i rozwoju wsi - MAREK SAWICKI (PSL)
minister rozwoju regionalnego - ELZBIETA BIENKOWSKA (PO)
minister skarbu panstwa - ALEKSANDER GRAD (PO)
minister sportu i turystyki - ADAM GIERSZ (bezpartyjny )
minister sprawiedliwosci- KRZYSZTOF KWIATKOWSKI (PO)
minister spraw wewnetrznych i administracji - JERZY MILLER (bezpartyjny )
minister spraw zagranicznych - RADOSŁAW SIKORSKI (PO)
minister srodowiska - MACIEJ NOWICKI (KLD)
minister zdrowia - EWA KOPACZ (PO)
minister-członek Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych - MICHAŁ BONI (PO)
2010-01-21T13:00:39+01:00
Waldemar pawlak wicepremier
elzbieta bienkowska minister rozwoju regionalnego
michal boni minister czlonek rady ministrow
jolanta fedak minister pracy i polityki spolecznej
adam giersz minister sportu i turystyki
cezary grabarczyk minister inflastruktury
aleksander grad minister skarbu panstwa
katarzyna hall minister edukacji narodowej
bogdan klich minister obrony narodowej
ewa kopacz minister sdrowia
barbara kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyzszego
krzysztof kwiatkowski minister sprawiedliwosci
jerzy miller minister spraw wewnetrznych i administracji
maciej nowicki minister srodowiska
marek sawicki minister rolnictwa i rozwoju wsi
jan vincent-rostowski minister finansow
radoslaw sikorski minister spraw zagranicznych
bogdan zdrojewski minister kultury i dziedzictwa narodowego
2010-01-21T15:31:55+01:00
Prezes Rady Ministrów
DONALD TUSK (PO)
Wiceprezes Rady Ministrów:
WALDEMAR PAWLAK (PSL)
Ministrowie:
wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki - WALDEMAR PAWLAK (PSL)
minister edukacji narodowej - KATARZYNA HALL (PO)
minister finansów - JACEK VINCENT ROSTOWSKI (PO)
minister infrastruktury - CEZARY GRABARCZYK (PO)
minister kultury i dziedzictwa narodowego - BOGDAN ZDROJEWSKI (PO)
minister nauki i szkolnictwa wyższego - BARBARA KUDRYCKA (PO)
minister obrony narodowej - BOGDAN KLICH (PO)
minister pracy i polityki społecznej - JOLANTA FEDAK (PSL)
minister rolnictwa i rozwoju wsi - MAREK SAWICKI (PSL)
minister rozwoju regionalnego - ELZBIETA BIENKOWSKA (PO)
minister skarbu panstwa - ALEKSANDER GRAD (PO)
minister sportu i turystyki - ADAM GIERSZ (bezpartyjny )
minister sprawiedliwosci- KRZYSZTOF KWIATKOWSKI (PO)
minister spraw wewnetrznych i administracji - JERZY MILLER (bezpartyjny )
minister spraw zagranicznych - RADOSŁAW SIKORSKI (PO)
minister srodowiska - MACIEJ NOWICKI (KLD)
minister zdrowia - EWA KOPACZ (PO)
minister-członek Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych - MICHAŁ BONI (PO)

Liczę na naj ;) Pozero