Odpowiedzi

2010-01-21T12:59:31+01:00
Skala - jest matematycznym stosunkiem od odległości na mapie do odległości w terenie.

Mapa - jest modelem powierzchni Ziemii.

Cechy południków:
- wszystkie mają taki sam kształt, są półokręgami.
- dł. każdego z nich wynosi ok. 20 000 km (180⁰)
- jest ich nieskończenie wiele
- wskazują kierunek Północ-Południe
- zbiegają się w biegunach Ziemi

Cechy równoleżników:
- mają kształt okręgu
- długość zmniejsza się ku biegunom
- przez każdy Punkt na Ziemi można przeprowadzić Równoleżnik
- jest ich nieskończenie wiele
- wyznaczają kierunek Wschód i Zachód
- najdłuższym równoleżnikiem jest Równik ( dł. 40 000 km)
- przecinają się z południkami pod kątem prostym
- oznaczone są od 0 do 90 (bieguny są punktami)
1 5 1