Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T12:57:26+01:00
Jeśli prędkość jest srednia, kierunek, zwrot i wartość nie ulega zmianie. Stąd prędkość chwilowa też nie ulega zmianie.
4 3 4
2010-01-21T12:58:49+01:00
Czym się rózni prędkość chwilowa od predkości sredniej ??? prosił bym krótką ale sensowną odp..


Prędkość chwilowa jest wyznaczana w bardzo krótkim przedziale czasu (dąży się do tego, by wielkość tego przedziału była jak najbliższa zeru). Charakteryzuje ona stan ciała w danym momencie.

Prędkość średnia wyliczana jest w długim przedziale czasu i charakteryzuje ruch ciała w tym przedziale.

Najkrócej można powiedzieć, że prędkość chwilowa to prędkość przemieszczAnia się, zaś prędkość średnia do prędkość przemieszczEnia się.
11 3 11