Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T13:18:52+01:00
X-ilośc kg
y-cena cukru

xy=8160
(x+80)(y-0,04)=8160
xy-0,04x+80y-3,2=8160 za y wstawiamy 8160/x
8160-0,04x=652800/x-3,2=8160 mnożymy obustronnie razy x i skracamy 8160
-0,04x ^2-3,2x=652800=0 równanie kwadratowe

delta=b^2-4ac= 10,24-4*(-0,04)*652800=104458,24
pierwiastek z delty wynosi 323,2

x1=(3,2-323,2)/-0,08=4000
x2=(3,2+323,2)/-0,08= liczba ujemna a dziedzina to tylko liczby dodatnie wiec wynikiem jest x1=4000

xy=8160
4000y=8160
y=2,04 zł

4000kg po cenie 2,04 zł

3 4 3