Proszę pomóżcie potrzebuję na teraz!!!! BŁAGAM.
Przyjmuję tylko odpowiedzi na wszystkie pięć pytań.

1. Oblicz ciśnienie słupa wody o wysokości h= 2m. Przyjmij gęstość wody 1000kg/m³ oraz przyspieszenie ziemskie 10m/s²

2.O ile wzrośnie energia wewnętrzna układu, który pobrał ciepło Q=100 J i wykonano nad nim pracę W=200 J

3.Aby ogrzać o 20 K pewną ilość wody należało dostarczyć 838000 J ciepła. Jaka była masa wody. Przyjmij ciepło właściwe 4190 J/kg . K

4. Silnik Carnota w jednym cyklu pobrał ciepło 1000 J i oddał 600 J. Ile wykonał pracy

5. Silnik Carnota w jednym cyklu pobrał ciepło 1000 J i wykonał pracę 300 J. Ile oddał ciepła i jaka jest jego sprawność

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T13:35:16+01:00
1. POLECENIE: Oblicz ciśnienie słupa wody o wysokości h= 2m. Przyjmij gęstość wody 1000kg/m³ oraz przyspieszenie ziemskie 10m/s²
------------------------------------------------------------------------------
Obliczenia:
p=ρ*g*h
p=1000kg/m³*10m/s²*2m=20000Pa=200hPa

Odpowiedź: Ciśnienie hydrostatyczne słupa wody o wysokości 2m przyjmuje wartość 200hPa.
__________________________________________________________
2. POLECENIE: O ile wzrośnie energia wewnętrzna układu, który pobrał ciepło Q=100 J i wykonano nad nim pracę W=200 J
------------------------------------------------------------------------------
Obliczenia:
ΔEw=W+Q
ΔEw=100J+200J=300J

Odpowiedź: Energia wewnętrzna tego układu wzrośnie o 300J.
__________________________________________________________
3. POLECENIE: Aby ogrzać o 20 K pewną ilość wody należało dostarczyć 838000 J ciepła. Jaka była masa wody. Przyjmij ciepło właściwe 4190 J/kg . K
------------------------------------------------------------------------------
Obliczenia:

Q=cmΔt => m=Q/c*Δt

m=Q/c*Δt
m=838000J / ((4190 J/kg*K)*20K)

Skracasz kelwiny.

m=838000J/83800J/kg

Skracasz dżule.

m=10kg

Odpowiedź. Masa wody wynosiła 10kg.
__________________________________________________________
4. POLECENIE: Silnik Carnota w jednym cyklu pobrał ciepło 1000 J i oddał 600 J. Ile wykonał pracy
------------------------------------------------------------------------------
Obliczenia:
W=ΔE=ΔQ
W=1000J-600J=400J

Odpowiedź: Silnik Carnota wykonał 400J pracy.
__________________________________________________________
5. POLECENIE: Silnik Carnota w jednym cyklu pobrał ciepło 1000 J i wykonał pracę 300 J. Ile oddał ciepła i jaka jest jego sprawność
------------------------------------------------------------------------------
Obliczenia:
W=ΔE=ΔQ
Qotrzymane=1000J
W=300J => Qoddane=700J

Sprawność:
W/Qotrzymane*100%
300J/1000J*100%=30%

Odpowiedź:Oddał 700J ciepła, a jego sprawność wynosi 30%.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.
2010-01-21T13:51:00+01:00
Witam
zad.1 p = dgh = 1000kg/m3*10N/kg*2m = 20 000 N/m2 =20 kPa
10m/s2 = 10N/kg
zad.2 ^U = Q + W = +100 J + 200 J = + 300 J
zad.3 Q = mc[t2 - t1] m = Q/c[t2 - t1] = 838000J/4190J/kgK*20K = 10kg
zad.4 W = Q1 - Q2 = 1000 J - 600 J = 400 J
zad.5 Qodd = Qpobr - Wodd = 1000J - 300J = 700J
sprawność n = [Qpobr - Qodd]/Qpobr = W/Qpobr = 300/1000 = 0,3=30%
pozdrawiam
czarnadziura
2010-01-21T15:21:45+01:00
1.p=ρ*g*h
p=1000kg/m³*10m/s²*2m=20000Pa=200hPa

2. ΔEw=W+Q
ΔEw=100J+200J=300J


3. Q=cmΔt => m=Q/c*Δt
m= Q/c*Δt
m = 838000J /(4190 J/kg*K)**20K)
m= 838000J / 83800J/kg
m=10kg


4.W=ΔE=ΔQ
W=1000J-600J=400J

5.
W=ΔE=ΔQ
Qotrz =1000J
W=300J -> Q oddane= 700J

W/ Qotrz *100%
300J/ 1000J* 100 %=30 %