1. Oblicz: (a+3)² + (a-5)² – 2(a-2)(a+2)=
2. Oblicz: (4x-y)² – 2(2x+2)(4x+2)= dla x=3, y=-2
3. Iloczyn dwóch liczb różniących się o 3 jest równy kwadratowi większej z tych liczb. Jakie to liczby?
A. 0i3 B.-3i0 C.-2i1 D.-1i2
4. Prostokąt o polu P ma boki długości a i a+b. Które równanie jest prawidłowe?
A. b=P÷(a-b) B.b=(a²-P)÷a C.b=(P-a²)÷a D.b=(P-b)÷a

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-21T13:46:39+01:00

1. Oblicz: (a+3)² + (a-5)² – 2(a-2)(a+2) = a² + 6a + 9 + a² - 10a + 25 - 2(a² - 4) = a² + 6a + 9 + a² - 10a + 25 - 2a² + 8 = - 4a + 42

2. Oblicz: (4x-y)² – 2(2x+2)(4x+2) dla x = 3, y = -2
= (4*3 + 2)² – 2(2*3 + 2)(4*3 + 2) = (12 + 2)² – 2(6 + 2)(12 + 2) = 14² - 2*8*14 = 196 - 224 = - 28

3.
x - liczba I
x - 3 - liczba II
x(x - 3) = x²
x² - 3x = x²
x² - x² = 3x
3x = 0 /:3
x = 0 (I liczba)
II liczba: x - 3 = 0 - 3 = - 3
czyli odp. B

4. Prostokąt o polu P ma boki długości a i a+b. Które równanie jest prawidłowe?
a i a + b - długość boków prostokąta
P = a(a + b)
P = a² + ab
P - a² = ab /:a
b = P - a² / a
czyli odp. C