Odpowiedzi

2010-01-21T13:37:40+01:00
sygnaturowe polegają na oznaczeniu na mapie pozycji obiektów obserwowanych w rzeczywistości za pomocą różnorodnych graficznych znaków. Poszczególnym obiektom ( np. wsiom, drogom ) przypisywany jest określony znak, który następnie umieszczony jest na mapie w miejscu rzeczywistego występowania danego obiektu. Sygnatury mogą mieć postać punktów lub linii.
Linowe-sa to znaki które w rzucie pionowym daja nam linie. znakami linowymi opisujemy: drogi rzeki linie telefoniczne, energetyczneitd
Powierzchniowe przedstawiają rozmieszczenie przedmiotów terenowych o dużym obszarze, mają postać barwnych plam.
2010-01-21T13:38:32+01:00
Liniowe - rzeka , granica ,
Powierzchniowe - łąki , bagna , lasy , uprawy
Sygnaturowe - różne mini obrazki , pojedyńcze litery , czy figury geometryczne np. trójkąt.