Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T13:49:21+01:00
Nie umiem za bardzo tłumaczyć, ale się postaram chociaż trochę Ci to objaśnić:)
Najpierw zacznijmy od tego co to jest zdanie podrzędne i jak je rozróżnić od współrzędnego.
Tak więc zdanie podrzędne to takie w którym jedno jedno ze zdań składowych (zdanie podrzędne) wynika z drugiego (zdania nadrzędnego) i nie może bez niego istnieć - tak jak w przykładzie: Mama zapytała, kiedy wyniosę śmieci.
(Natomiast ze zdania współrzędnego można utworzyć dwa pojedyncze zdania: Mama popatrzyła na Janka i zapytała kiedy wyniesie śmieci.)
Teraz podane przez Ciebie przykłady:
1. Mama zapytała,kiedy wyniosę śmieci.
Najpierw numerujemy zdania składowe, najczęściej odzielone są one przecinkiem - stąd jest właśnie liczba w nawiasie u góry zdania. Teraz trzeba określić które zdanie jest nadrzędne a które podrzędne. Do drugiej części zdania można zadać pytanie 'o co'.Tak więc 'mama zapytała' jest jakby ważniejsze i wyżej w znaczeniu niż wiadomość o czym zapytała. Suma sumarum 'Mama zapytała' jest to zdanie nadrzędne, a reszta zdania 'kiedy wyniosę śmieci' to zdanie podrzędne.
Wykres prezentuje się tak:
Na górnym, powiedzmy schodku, piszemy numer części zdania i informacje o zdaniu ( N-nadrzędne i P-podrzędne). Przy przerywanych liniach piszemy pytanie odnoszące się do drugiej części zdania, a na dole informacje co do tej części i również literkę N lub P. Jeżeli na górze jest literka N, to znaczy że druga część zdania jest podrzędna.
2. Drugi przykład to zdanie gdzie jest wtrącona pewna wiadomość, dlatego wykres przybiera postać tzw. akwarium (przynajmniej u mnie w szkole tak nam pani mówiła:d).
W pierwszej chwil(1) gdy wszedł do jaskini(2) ogarnął go strach(3).
Zdanie można podzielić na 3 części, z czego część 1 i 3 stanowią część nadrzędną, czyli ważniejszą niż wtrącone 'gdy wszedł do jaskinii'.
Dlatego też wykres prezentuje się 1a i 1b na górze gdyż jest to część nadrzędna i część wtrącona o którą zapytamy 'kiedy' i jest to część podrzędna - piszemy 2P.

Zrobiło się trochę jaśniej?:)
31 4 31