Grzałka elektryczna ma moc 300 watów. Ogrzewając wodę w ciągu 1 minuty , dostarcza jej 300W x 60s= 18000J energii. Jak długo musi być włączona grzałka ,aby spowodowała wyparowanie dwóch litrów wody , której początkowa temperatura wynosiła t= 20 stopni celsjusza ?
Dane: gęstość wody p=1kg/dm3,
ciepło właściwe cw=4200J/kg x K ,
ciepło parowania cp=2260000J/kg

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T14:27:02+01:00
Witaj

P = Qcałk/t = [Qogrz + Qpar]/t a stąd t = [Qogrz + Qpar]/P
t = [mcw^T + m*cp]/P = m[cw*^T + cp]/P = d*V[cw*^T + cp]/P
t = 1kg/l*2l[4200J/kgK*80K + 2260000J/kg]/18kJ/min = 288,44 min
t = 4godz 48min 26s

pozdrawiam
czarnadziura