Uzupełnij tekst:

Największe znaczenie dla reformy kościoła miał sobór powszechny obradujący w miejscowości.......... w latach......... . Religie reformowane nazwano................. . Powołano też specjalny trybunał do walki z nimi........... . Dokonano głębokiej reformy kościoła kładąc duży nacisk na.................. obowiązków duszpasterskich przez duchownych.

1

Odpowiedzi

2010-01-21T15:37:03+01:00
1. Trydent
2. 1545r
3. Protestanckimi
4. Jezuitów
5. Zwiększenie