Układ równań

1. podaj przykładowe rozwiązanie równania 2x+y= 9
2. Rozwiąż układ równań {x=y metodą podstawiania
{6x-y=5
3.Sprawdź, czy para liczb x=3 i y=-2 jest rozwiązaniem układu równań {x-2y=7
{3x+y=7
4. Rozwiąż układ równań {3x+2y=2metodą przeciwnych współczynników {5x+4y=6
5. Ułóż odpowiedni układ równań Liczba x jest o 8 mniejsza od liczby y, a trzykrotność liczby y jest o 10 większa od połowy liczby x

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T14:12:55+01:00
Zadanie1
np. x=2, y=5
zadanie 2
{x=y
{6x-y=5

{x=y
{6y-y=5

{x=y
{5y=5

{x=y
{y=1

{x=1
{y=1
zadanie3
{x-2y=7
{3x+y=7

L1=3-2*(-2)=3+4=7
L1=P1

L2= 3*3 + (-2)= 9-2=7
L2=P2

Odp. Ta para liczb jest rozwiazaniem tego rownania.

zadanie4
{3x+2y=2 | *(-2)
{5x+4y=6

{-3x-4y= -4
+ {5x+4y=6
_____________
2x=2 |:2
x=1
{x=1
{5*1+4y=6

{x=1
{5+4y=6

{x=1
{4y= 1 |:4

{x=1
{y=0,25

zadanie 5

{ y-8=x
{ 3y=0,5x + 10


1 1 1
2010-01-21T14:22:46+01:00
1. x=2 y=5;
2.6y-y=5
5y=5 /:5
y=1
x=1
3. 3-2*(-2)=7
3+4=7
7=7
4.
{3x+2y=2 /*(-2)
{5x+4y=6
{-6x-4y=-4
{5x+4y=6
-x=2
x=-2
3*(-2)+2y=2
-6+2y=2
2y=8 /:2
y=4
5.{x-8=y
{6y+20=x
6y+20-8=y
5y=-12/:5
y= -12/5
6*(-12/5)+20=x
-72/5+20=x
x=5 3/5
2 4 2