Ślicznie proszę o pomoc przy 3 zadankach.

Zad 1.

Po ile sekundach pojazd poruszający się stałym przyśpieszeniem 4m/s (do kwadratu) zmieni wartość prędkości z 36km/h na 54 km/h ?

Zad 2.

Z jaką średnią szybkością poruszał się samochód, który początkowo pokonał 600m w pół minuty, a następnie przejechał 2,1 km w czasie 1 minuty?

Zad 3.

Oblicz drogę przebytą po 3 sekundach od początku ruchu przez ciało poruszające się po lini prostej ze stałym przyśpieszeniem 20m/s (do kwadratu).

2

Odpowiedzi

2010-01-21T14:13:49+01:00
1.
a=4m/s²

ΔV=54km/h-36km/h=15m/s-10m/s=5m/s

a=ΔV/t
t=ΔV/a=1,25s

2.
S1=600m
S2=2,1km=2100m
t1=30s
t2=60s

S=s1+s1=2700m
t=30+60=90s
V=S/t
V=2700/90=30km/h

3.

S=at²/2
S=20m/s²*9s²/2
S=90m
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T14:22:39+01:00
Zad1
Dane:
V₁= 36 km/h = 36000m/3600s = 10[m/s]
V₂ = 54 km/h = 54000 m / 3600 s = 15 [m/s]
a = 4 [m/s²]
Rozw.:
a = ΔV/t
t = ΔV/a = ( 15 [m/s] - 10[m/s]) /4 [m/s²] = 1,25 s

Zad2
Dane:
S₁ = 600m
S₂ = 2,1 km = 2100 m
t₁ = 30 s
t₂ = 60s
Rozw.:
V = S₁+S₂ /t₁ + t₂ = 600 m + 2100 m / 30 s + 60 s = 30 m/s

Zad 3
Dane:
t = 3 s
a = 20[m/s²]
Rozw.:
S = at²/2 = 20[m/s²]×(3s)²/2 = 90m