1. Uczniowie klasy 3 podróżowali z Krakowa do Warszawy przez Łódź. Rozwinięcie dziesiętne, którego ułamka najdokładniej określa stosunek długości trasy z Łodzi do Warszawy do odległości Krakowa od Warszawy:
a. ok ⅗
b. ok ⅓
c. ok ⅖
d. ok ½

2. Klasa 3 była na 3dniowej wycieczce w górach. Pierwszego dnia wydali ⅙ pieniędzy zebranych na wycieczkę, drugiego ⅓ zebranej kwoty, a trzeciego ½ reszty. Prawdziwym stwierdzeniem jest:
a. klasa wydała 3/11 zebranej kwoty
b. klasa wydała wszystkie zebrane pieniądze
c. pozostało im mniej niż 1/4 zebranej kwoty
przez 3 dni wydali 3/4 zebranej kwoty

3. Podczas biwaku rozstawiono namioty o podstawach kwadratowych. Pole podłogi każdego z nich jest równe 2,89m². Obliczając wartość √2,89 dowiesz się:
a.jaka jest dł przekątnej podłogi
b. jaka jest dł boku podłogi
c. jaka jest odległość między przeciwległymi wierzchołkami podłogi
d. jaki jest obwód podłogi

4. Podczas pobytu w Wa-wie część grupy postanowiła obejrzeć spektakl teatralny, a część uczestniczyć w koncercie. Widownia w teatrze ma m rzędów po m miejsc. Natomiast na sali koncertowej jest o 6 rzędów mniej niż w teatrze, a w każdym rzędzie o 6 miejsc więcej niż na widowni w teatrze. Prawdziwym stwierdzeniem jest:
a. na sali koncertowej jest o 6 miejsc mniej niż na widowni teatralnej
b. na widowni teatralnej jest o 36 miejsc mniej niz na koncertowej
c. na teatralnej jest o 36 miejsc więcej niż na koncertowej
d. na koncertowej i na teatralnej jest tyle samo miejsc

5. Autokar z Ostrowa Wlkp do Leszna jechał 3 godz ze średnią prędkością 60km/h. W drodze powrotnej pokonał te trasę w 2.5 godz. Aby obliczyć średnią prędkość w drodze powrotnej oznaczoną przez V należy rozwiązać równanie:
a. 3/60 = 2.5/V
b. 3 * 60 = 2.5 * V
c. V = 2.5 / 3* 60
d. V/60 = 2.5/3


Proszę o dokładne rozwiązania. Jeśli ktoś zrobi wszystkie dobrze dam maks :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T20:25:25+01:00
1.a
2.b
3. 1.7 to długość boku , obwód 6.8cm
4.c
5.d

4 2 4