1] jeśli kopiarka wciągu minuty wykona 150kopii, to ile kopi wykona w ciągu 10 sekund ? 2]Woda płynąca z jednego kranu napełnia basen w ciągu 4 godzin .Woda płynąca z drugiego kranu napełnia taki sam basen w ciągu 6 godzin.Czy w ciągu 3 godzin basen zostanie napełniony , jeżeli będą odkrącone obydwa krany jednocześnie? 3]Karol wraz zdwiema koleżankami sprawdzał ile ważą tornistry ,które przynieśli .Aby to sprawdzić chłopiec ważył się z tornistrami .Ztornistrem pierwszej koleżanki ważył 70,6kg , z tornistrem drugiej koleżanki ważył 71,8kg , a ze swoim 72,9kg .Po ważeniu Karol stwierdził, że tornistry ważą łącznie 11,3 kg.ILE WAŻY KAROL?

3

Odpowiedzi

2010-01-21T14:22:33+01:00
1) 150/60 = x/10
x= 1500/60
x=25

3) t1+x=70,6
t2+x=71,8
t3+x=72,9
t1+t2+t3=11,3

t1=70,6-x
t2=71,8-x
t3=72,9

70,6-x+71,8-x+72,9-x=11,3

-3x=-204
x=68
2010-01-21T14:30:26+01:00
1] 150÷6=25
2]1 kran w 4h napełni ₄⁴.
2 kran w 6 godzin napełni ⁶₆
oba krany w 3 h napełnią (1 ₄³, 2 ₆³)= 1 ⁹₁₂ ,2₁₂⁶
Oba krany razem naleją za dużo do basenu.
3](70,6+71,8+72,9)÷3=214,3 ÷ 3 = 71,4(3)=71,43
71,43-11,3=60,13
2010-01-21T14:30:43+01:00
1.
Na sekunde kopiarka wykonuje 150/60=2,5 kopii.
2,5 *10=25kopii na 10 sekund
2.
kran 1 przez godzinę napełnia 1/4 basenu
kran 2 przez godzinę napełnia 1/6 basenu

Przez 3 godz. krany napełnią 3*1/4+3*1/6=3/4+2/4=1+1/4

Tak przez trzy godziny krany napełnią basen.

3.

karol był ważony łącznie trzy razy

x-waga karola
y-waga plecaków

3x+y=70,6+71,8+72,9

x=215,3-11,3/3=68kg