1 Mając dane zbiory A=<-7,-3,1,6>i B=<-3,0.3>.Wyznacz sumę zbiorów A i B oraz różnice zbiorów B\A
2 Dane są zbiory A=<a,b,k,x> i B=<b,x>Wyznacz zbiór który jest iloczynem tych dwóch zbiorów A i B oraz różnicę zbiorów A\B

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T19:02:54+01:00
1. suma <-7,-3,0,1,3,6>
różnica <-7,1,6>
2.różnica<a,k>
iloczyn<a,b²,k,x²>