Mam tu trzy zadania których niekapuje.

Zadanie 1.Oblicz,ile razy jest większa masa cząsteczkowa gazu powodującego mętnienie wody wapiennej od masy cząsteczkowej związku chemicznego niezbędnego do życia.

Zadanie 2.Oblicz wartość indeksów stechiometrycznych i napisz wzór związku chemicznego.
a)COx - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 29u.

Wzór sumaryczny związku chemicznego:______________________

b)NaxPO4 - masa cząsteczkowa tego związku czhemicznego wynosi 164u.

Wzór sumaryczny związku chemicznego:______________________Zadanie 3. Ustal wzór związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie 46u, 1 atom o masie 32u i 4 atomy pierwiastka o łącznej masie 64u.

1

Odpowiedzi

2010-01-21T14:56:16+01:00
Witam
zad.1 MCO2/MH2O = 44u/18u = 2,444..
CO2 powoduje zmętnienie wody wapiennej w reakcji
CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O wytrąca się CaCO3
bez H2O nie ma życia
zad.2a 12 + 16*x = 28 16*x = 28 - 12 = 16 x = 16/16 + 1
wzór sumaryczny jest CO
zad.2b 23x +31 + 4*16 = 164 23x = 69 x = 69/23 = 3
wzór sumaryczny jest Na3PO4
zad.3 2M1 = 46u czyli M1 = 23u czyli jest to sód Na
1M2 = 32u czyli M2 = 32 czyli jest to siarka S
4M3 = 64u czyli M3 = 16 czyli jest to tlen O
wzór związku jest Na2SO4

pozdrawiam
czarnadziura