Uzupełnij tekst:

Ciepło właściwe jest ........... charakterystyczną substancji. Definicję ciepła właściwego można zapisać wzorem: ..........
Jeżeli np. ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/ kg*(stopien)C oznacza to ze do ogrzania ....... wody o 1 stopniu C potrzeba 4200 J ciepła. Do ogrzania 1 kg wody o 5 stopniach C potrzeba ...... ciepła. Do ogrzania 3 kg wody o 5 stopniach C potrzeba ..... ciepła. Ilosc ciepla potrzebna do ogrzania danej substancji jest wprost proporcjonalna do .... substancji i do przyrostu temperatury.

Prosze o pomoc. dziekuje :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T14:44:25+01:00
Ciepło właściwe jest cechą charakterystyczną substancji. Definicję ciepła właściwego można zapisać wzorem: Cw = Q / m×ΔT
Jeżeli np. ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/ kg*(stopien)C oznacza to ze do ogrzania 1 kg wody o 1 stopień C potrzeba 4200 J ciepła. Do ogrzania 1 kg wody o 5 stopni C potrzeba 21000 J ciepła. Do ogrzania 3 kg wody o 5 stopniach C potrzeba 63000 J ciepła. Ilosc ciepla potrzebna do ogrzania danej substancji jest wprost proporcjonalna do masy substancji i do przyrostu temperatury.
1 5 1