Zad. 10
A. Graniastosłup prawidłowy czworokątny o wysokości 3 i krawędzi podstawy długości 4 przecięto płaszczyzną, która zawiera przekątne przeciwległych ścian bocznych(rys.3). Jakie pole ma ten przekrój?
B. Graniastosłup prawidłowy trojkątny o krawedzi podstawy długości 4 i wysokości 10 przecięto płaszczyzną zawierająca wysokość podstawy i jedna z krawędzi bocznych (rys.4) Jakie pole ma ten przekrój?

2

Odpowiedzi

2010-01-21T15:07:06+01:00
A.
Przekrój jest prostokątem o jednym boku długości 4, a drugim długości
√3²+4² = √25 = 5

4*5=20cm²

B.
Otrzymany przekrój jest prostokątem o jednym boku długości 10, a drugim długości wysokości trójkąta równobocznego o boku 4, czyli:

a√3 / 2 = 2√3

Pole przekroju:
10*2√3 = 20√3 cm²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T15:17:49+01:00
A Jeden bok tej płaszczyzny to 4 a drugi bok obliczysz z TW.pitagorasa a więc 4²+3²=x²
25=x²
5=x
Pole płaszczyzny-4*5=20j² Pole przekroju-20j²+24j²=44j²
B Tutaj jest podobnie jeden bok płaszczyzny to 10 a drugi z Tw.pitagorasa a więc 4²=2²+x²
16=4+x²
12=x²
2√3 =x
Pole płaszczyzny-2√3*10=20√3j² Pole przekroju 20√3j²+40j²+4√3j²=24√3j²+40j²
2 3 2