Przetłumaczyć na j.niemiecki
1.Moja siostra interesuje się zwierzętami.
2.Mój przyjaciel uczy się bardzo dobrze.
3.Czy Monika interesuje się j.niemieckim?
4.On kupuje sobie ołówek i kilka zeszytów.
5.Ciesze się na wakacje letnie.
6.Chciałbym się przedstawić.
7.Z czego cieszą się dzieci?
8.Czy ty rozmawiasz z rodzicami o sporcie?
9.Musisz pożegnać się jeszcze ze swoimi przyjaciółmi.
10.Gdzie znajduje się poczta?
11.Oni kąpią się chętnie w jeziorze.
12.Dziewczyna opala się na plaży.
13.To mi się podoba.
14.Ania cieszy się już na kolację.
15.Uczeń siada przy biurku.
16.Jak podoba ci się mój nowy samochód?
17.Uczniowie rozmawiają o ostatniej pracy klasowej.
18.Wszystkie dziewczyny rozmawiają o nowym uczniu.
19.Gdzie można dobrze wypocząć?
20.Po pracy wszyscy ludzie śpieszą się do domu.
21.Najlepiej wypoczywam w górach.

3

Odpowiedzi

2010-01-21T14:59:41+01:00
1.meine Schwester ist für Tiere interessieren.
2.mein Freund lehrt, sehr gut.
3.Monika Interesse an der deutschen Sprache?
4.Er kauft einen Bleistift und ein paar Hefte.
6. vorhanden sein.
7. die ein Kind haben?
8. Sie sprechen die Eltern über den Sport?
9. Verabschieden Sie sich mehr von deinen Freunden.
10. gibt es eine Post?
11. bereit, im See baden.
12. bräunt am Strand.
13.To Ich mag es.
14. Anja hat eine längere Abendessen.
15. Er sitzt an seinem Schreibtisch.
16. gefällt dir mein neues Auto?
17. Vortrag über die letzte Be-Klasse.
18. Mädchen reden von einem neuen Schüler.
19. Sie entspannen können?
20. Arbeiten alle Menschen eilten zu dem Haus.
21. Entspannung in den Bergen.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T15:05:07+01:00
1.Moja siostra interesuje się zwierzętami. - Meine Schwester interessiert sich für Tiere
2.Mój przyjaciel uczy się bardzo dobrze. - Mein Freund lernt sehr gut
3.Czy Monika interesuje się j.niemieckim? - Interessiert Monika sich für Deutsch?
4.On kupuje sobie ołówek i kilka zeszytów. - Er kauft sich Bleistiff und einige Hefte
5.Ciesze się na wakacje letnie. - Ich freue mich für Sommerferien
6.Chciałbym się przedstawić. - Ich möchte mich vorstellen
7.Z czego cieszą się dzieci? - Womit die Kinder freuen sich
8.Czy ty rozmawiasz z rodzicami o sporcie? - Sprichst du mit Eltern um Sport?
9.Musisz pożegnać się jeszcze ze swoimi przyjaciółmi. - Du musst mit deinen Freuden dich verauschieden
10.Gdzie znajduje się poczta? - Wo befindet sich die Post?
11.Oni kąpią się chętnie w jeziorze. - Sie baden sich gern im See
12.Dziewczyna opala się na plaży. - Mädchen sonnt sich auf Strand
13.To mi się podoba. - Das gefält mich
14.Ania cieszy się już na kolację. - Ania freut sich auf Abendessen
15.Uczeń siada przy biurku. - Der Schüler setz sich auf Schreibtisch
16.Jak podoba ci się mój nowy samochód? - Wie gefält dich mein neu Auto?
17.Uczniowie rozmawiają o ostatniej pracy klasowej. Schülern sprechen um letzer Klassenarbeit.
18.Wszystkie dziewczyny rozmawiają o nowym uczniu. Alle Mädchen sprechen um neu Schüler
19.Gdzie można dobrze wypocząć? - Wo kann man gut verbringen?
20.Po pracy wszyscy ludzie śpieszą się do domu. - Auf dem Arbeit alle Leute sind in Elle nach Häusen
21.Najlepiej wypoczywam w górach. - Am best verbringe ich ins Gebirge
2010-01-21T16:19:32+01:00
1. Meine Schwester interessiert sich für Tiere.
2. Mein Freunde lernt sehr gut.
3. Interessiert Monika sich für Deutch?
4. Er kauft sich einen Bleistift und einige Hefte.
5. Ich freue mich auf Sommerferien.
6. Ich möchte mich vorstellen.
7. Darüber die Kinder sich freuen?
8. Sprichst du mit Eltern über Sport?
9. Du musst noch von seinen Freundinen verabchieden.
10. Wo befindet sich die Post?
11. Sie baden sich gern am See.
12. Das Madchen sonnt sich am Strand.
13. Das mir gefällt.
14. Ania freue sich auf Abendessen.
15. Der Schuler sitzt an dem Tisch.
16. Wie gefallt dir mein neuer Auto?
17. Die Schüler sprechen über die letzten Klassenarbeir.
18. Alle Madchen sprechen von der neuen Schüler.
19. Wo kann man gut erholen?
20. Nach Arbeit beeilen alle Leute sich nach Hause.
21. Am besten erhole ich in die Berge.