Odpowiedzi

2010-01-21T15:05:18+01:00
Korzyści:
-produkcja leków i szczepionek
-terapia genowa
-zwiększenie wydajności roślin i zwierząt
-możliwość odnowienia gatunków, które wyginęły
-hodowla zwierząt i roślin produkujących lekarstwa

zagrożenia :
-organizmy transgeniczne mogą się same mutować i rozmnażać z innymi organizmami, przemieszczać się.
-mutacje mogą być niestabilne i prowadzić do odmiennych skutków
-stanowią ryzyko dla ludzkiego zdrowia
-mogą zmienić środowisko.
-geny odporności na działanie pestycydów mogą przekształcić rośliny i owady w odporne organizmy
-produkcja toksyn owadobójczych może doprowadzić do śmierci ptaków i motyli.