Odpowiedzi

2010-01-21T15:20:18+01:00
Roślinność odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu pokrywy glebowej. Świat roślin i zwierząt wpływa na przebieg wietrzenia, jego rodzaj i intensywność. Obumarłe organizmy w wyniku działania różnych procesów dostarczają glebie wielu składników, które są następnie wykorzystywane przez rośliny. Pokrywa roślinna pełni także istotną funkcję ochronną w stosunku do gleb, gdyż zapobiega ona jej erozji zarówno wodnej jak i ekolicznej.

Klimat oddziałuje na glebę w sposób bezpośredni i pośredni.

Bezpośrednie oddziaływanie to :
- przejawia się niszczeniem pokrywy glebowej przez ulewne deszcze lub śniegi zalegające na stokach
- wywiewaniem drobnego materiału glebowego przez wiatr.
W klimacie wilgotnym, który cechuje się przewagą opadów atmosferycznych nad parowaniem, często dochodzi do wypłukiwania określonych składników gleb.
W klimacie suchym, gdzie dominuje parowanie, zachodzi przemieszczanie roztworów z dolnych poziomów gleby ku górze. Proces taki może doprowadzić do zasolenia gleb. Warunki klimatyczne oddziałują na gleby przez świat roślin i zwierząt, rodzaj i przebieg wietrzenia, typ gospodarki wodnej czy leśnej.
2 5 2