1.U pomidora allel Y na czerwone zabarwienie owocu dominuje nad allelem y na zabarwienie żółte, a allel D na normalną wysokość pędu nad allelem d na karłowatość. Jakie były genotypy roślin, które po skrzyżowaniu wydały potomstwo:
– 35 roślin wysokich z czerwonymi owocami
– 31 roślin wysokich z żółtymi owocami
– 38 roślin karłowatych z czerwonymi owocami
– 33 rośliny karłowate z żółtymi owocami?

+wytłumaczenie do tego zadania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T15:39:49+01:00
Rozszczepienie cech u potomstwa , to prawdopodobnie stosunek 1:1:1:1(wniosek stąd,że wśród osobników o danym fenotypie nie ma wyraźnej różnicy liczbowej-wszystkich jest mniej więcej tyle samo).
Stosunek rozszczepień przy obliczeniu nie wychodzi tak dokładnie, ale zakładamy że tak jest. Żeby wiedzieć na pewno, trzeba by zastosować test X² (chi kwadrat).
Rozczepienie cech w stosunku 1:1:1:1 występuje przy krzyżówce testowej podwójnej heterozygoty z homozygotą recesywną, w tym przypadku genotypy rodziców to:
YyDd i yydd
1 5 1