Ustal wynik finansowy netto oraz wyniki czastkowe na posdtawie ponizszych danych: pozostale przychody operacyjne 1000, sprzedaz wyrobow gotowych 9000, koszty zarzadu 500, koszty finansowe 1500, straty nadzwyczajne 100, przychody finansowe 1000, koszt sprzedanych wyrobow gotowych 2000, podatek dochodowy 200.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T18:59:54+01:00
przychody ze sprzedaży 9 000
- koszt sprzedanych wyrobów 2 000
= wynik ze sprzedaży (brutto) 7 000
- koszty zarządu 500
= wynik ze sprzedaży (netto) 6 500
+ pozostałe przychody operacyjne 1 000
= wynik z działalności operacyjnej 7 500
+ przychody finansowe 1 000
- koszty finansowe 1 500
= wynik z działalności gospodarczej 7 000
- straty nadzwyczajne 100
= wynik finansowy (brutto) 6 900
- podatek dochodowy 200
= wynik finansowy (netto) 6 700