Ile energii zostało zużyte na doprowadzenie do wrzenia 5 litrów wody o temperaturze początkowej 10 stopni C w garnku aluminiowym o masie 5kg?
(ciepło właściwe wody = 4200 J/kg*C, ciepło właściwe aluminium 920 J/kg*C)

Dane, szukane itp.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T21:12:49+01:00
M₁=5l=5kg
m₂=5kg
c₁=4200 J/kg*C,
Δt=100⁰C-10⁰C=90⁰C
Q=Q₁+Q₂
Q₁=m₁c₁Δt -energia potrzebna na ogrzanie wody
Q₁=5kg×4200 J/kg*C×90⁰C
Q₁=1890000J=1890kJ
Q₂=m₂c₂Δt - energia potrzebna na ogrzanie garnka
Q₂=5kg×920 J/kg*C×90⁰C
Q₂=414000J=414kJ
Q=2304kJ