11.W wiadrze jest x ltrów wody, a w beczce y litrów wody.Zapisz, ile litrów wody będzie w wiadrze,a ile w becze,jeśli:
a] z wiadra do beczki przelejemy pół litra wody
b]najpierw przelejemy połowę zawartości wiadra do beczki,a potem 2 litry beczki do wiadra
c]najpierw z beczki przelejemy 1 litr wody do wiadra, a następnie połowę zawartości wiadra przelejemy do beczki.
d]do wiadra dolejemy 0,75 l wody ze studni, a potem trzecią część zawartości wiadra przelejemy do beczki.

12.Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych i znaku równości następujące prawa:
a]Suma liczby i liczby do niej przeciwnej jest równa 0.
b]Sześcian ilorazu liczby jest równy ilorazowi sześcianów tych liczb.
c]Wartość ilorazu nie zmieni się,jeśli dzielną i dzelink pomnożymy przez 5.

2

Odpowiedzi

2010-01-21T15:29:03+01:00
11
a x - 0.5l, y+0,5;
b. x-0,5x+2l, y+0,5l-(y-0,5l)
c. x+1l-(x+1l):2, y-1l+(x+1):2
d. x+ 0,75l-1/3 (x+0,75l), y+ 1/3(x+0,75l)

12
a. x + (-x) =0
b x³=x³:x
c. x:y=5x:5y
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T15:32:51+01:00
Zad.11
a)w wiadrze x-0,5l
w beczce y+0,5l
b)w wiadrze 0,5x+2l
w beczce 1y+0,5x-2l
c)w wiadrze y+0,5x-0,5l
w beczce 0,5x+0,5l
d)w wiadrze 2/3 x+0,5l
w beczce y+1/3 x+0,25l
zad.12
a)x+(-x)=0
b)(x/y)³=x³/y³
c)x/y=5x/5y
2 1 2