Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T00:41:21+01:00
32) funkcja jest malejąca wtedy, gdy współczynnik a jest mniejszy od zera z tego wynika że:
5/2m-3<0
5/2m<3 /:5/2
m<3*2/5
m<6/5
m∈(-∞,6/5)

33) prosta przechodząca przez dany punkt jest równoległa do danej prostej wtedy i tylko wtedy gdy współczynnik kierunkowy jest taki sam
y=2x+8 P(3,2)
y=2x+b
2=2*3+b
2=6+b
b=2-6
b=-4
y=2x-4

34) prosta przechodząca przez dany punkt jest prostopadła do danej prostej wtedy i tylko wtedy gdy współczynnik kierunkowy jest odwrotny i z przeciwnym znakiem
5/3x-2,5y=0 P(1/6, 1/4)
-2,5y=-5/3x
-2i1/2y=-5/3x
-5/2y=-5/3x /*(-2/5)
y=2/3x
y=-3/2x+b
1/4=-3/2*1/6+b
1/4=-1/4+b
b=1/4+1/4
b=1/8
y=-3/2x+1/8

35) rozwiążę to zadanie metodą przeciwnych współczynników
drugie równanie muszę pomnożyć przez (-2) i otrzymam wtedy przeciwny współczynnik przy x
2x+y=-7
x+3y=4 /*(-2)

2x+y=-7
-2x-6y=-8

-5y=-15 /:(-5)
y=3
x+3y=4
x=4-3y
x=4-3*3
x=4-9
x=-5

x=-5
y=3