1. Jak myślisz, jak brzmiały pytania, na które ktoś udzielił odpowiedzi?
a)
- __________________?
- I take the bus or tram. It takes about 20 minutes.
b)
- _________________?
- Well, it's much bigger than old one.

2. Do każdego pytania (1-6) poniższej ankiety przyporządkuj jedną z podanych odpowiedzi (A-G). Jedna odp. została podana dodatkowo i nie paduje do zadnego pytania.
1. [ ],
2. [ ],
3. [ ],
4. [ ],
5. [ ],
6. [ ].

A. Oh, yes, and I live very close.
B. Yes, I'm lucky, it's walking distance.
C. No, I share it with my younger sister.
D. Oh, yes, there are good shops here and a beautiful park.
E. No, it's quite small but I still think it's great.
F. Oh, yes, it's much nicerr than the one I had in our old flat.
G. Yes, we meet outside after school and do things together.

3.* Wybierz jesden z podanych tematów i przygotuj jednominutową wypowiedź. Przećwicz ja, a następnie wyrecytuj z pamięci.
Your room.
Your town/city.
Your ideal houde.
A city of the future.
Dam naj.

1

Odpowiedzi

2010-01-21T15:36:47+01:00
Zadanie nr 1
a. whar do you take?and how much time it takes you??
b.
1 1 1