Ze zbioru {1,2,3,4,5,6} losujemy dwa razy po jednej liczbue ze zwracaniem i zonaczamy je, w kolejności wylosowania, a lub b. Ile można otrzymać takich par (a,b), dla których:
a) a+b jest liczbą nieparzystą
b) reszta z dzielenia a+b przez 3 jest równa 2
c) reszta z dzielenia a+b przez 4 jest nie większa od 2?

1

Odpowiedzi

2010-01-24T00:19:36+01:00
A) 1+2=3
1+4=5
1+6=7
2+3=5
2+5=7
3+4=7
3+6=9
4+5=9
5+6=11
9 par

b) 1+5=6 6:3=2
2+4=6 6:3=2
2 pary ,

c)3+1=4 4:4=1
6+2=8 8:4=2
2 pary