Przetłumacz zdania:
1.Mój tata grał na gitaeze kiedy był młody (used)
2Przykro mi to słyszeć
3zwykle jem śniadanie o ósmej
4 zobaczyłem ten samochód kiedy szedłem do szkoły
5 gdzie jedziesz na wakacje?
6. jak często odwiedzasz dziadków?
7. A propos ,idziesz dziś do kina?
8. czy lubiłeś chemę kiedy chodziłaś do szkoły?(use)
9. Kupiłam ładne bawełniane spodnie
10.znalazłem wczoraj mój zegarek

2

Odpowiedzi

2009-09-30T19:00:10+02:00
1.My dad played on gitaeze when he was young
2 hearing me this Unpleasantly
3 usually eat breakfast about eighth
4 saw this car when I went to school
5 where do you go on holidays?
6. how do you visit grandfathers often?
7. And propos , you go to cinema today?
8. czy you liked chemę when you walked to school?
9. Bought pretty cotton trousers
10. found my watch yesterday
1 5 1
2009-09-30T19:46:17+02:00
1. My dad played on guitar when it was young.
2. Hear it unpleasantly me.
3. Usually breakfast about eighth.
4. I have seen this car when I went for school.
5. Where you ride on vacations?
6. How visit you often?
7. A propos, go you for cinema today?
8. If you liked chemistry when walked you for school?
9. I have bought pretty cotton trousers.
10. Yesterday I have found my watch.

I to już wszystkoo.!
Pozdrawiam i liczę na punkciki:)
1 5 1